Jedna deklaracja trzech szkół

08 marca 2014 r. podpisana została umowa o współpracy trzech szkół

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie

Szkoły Muzycznej w Emslandes w Niemczech

i Pańswowej Szkoły Muzyczne I stopnia w Lidzbarku Warminskim

Artykuł w Gazecie Olsztyńskiej z 10 marca 2014 r. - do pobrania

Opublikowano: 16-09-2014 09:30
Autor: Lucyna Piątkowska
Kontakt: 89 527 26 91 e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl