Wnioski o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej

  • WNIOSEK DO INTERNATU - do pobrania doc
  • WNIOSEK DO INTERNATU - do pobrania PDF

do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie:

do SM I st.:

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w  szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

do SM II st.:

  • w specjalności "wokalistyka" - zaświadczenie od foniatry oraz od audiologa o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie muzyk-wokalista;
     
  • w specjalności instrumentalistyka - instrumenty dęte - zaświadczenie od lekarza specjalisty w zakresie pulmonologii o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie muzyk instrumentalista (instrumenty dęte);
     
  • w specjalności - rytmika i instrumentalistyka (instrumenty smyczkowe, strunowe, klawiszowe, perkusja) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej II st., wydane przez lekarza podstawowej opieki zdowotnej.

Opublikowano: 27-03-2019 17:31
Autor: Lucyna Piątkowska
Kontakt: 89 527 26 91 e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl