TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

DO PSM II ST. NA WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI:

OD 01 KWIETNIA DO 04 CZERWCA 2020 R. DO GODZ. 15:00

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • WNIOSEKo przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej (www.szkola-muz.olsztyn.pl),  
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznejII st. wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego) – specjalność instrumentalistyka i rytmika
  • w przypadku kandydatów na specjalność wokalistyka  - zaświadczenie od lekarza specjalisty w zakresie foniatrii o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia  w zawodzie muzyk-wokalista.

TERMINY REKRUTACJI:

TERMINY REKRUTACJI DO PSM II STOPNIA

6 czerwca 2020 r. (sobota)

 

SPECJALNOŚĆ  INSTRUMENTALISTYKA I RYTMIKA

 

godz. 11.00 – egzamin z kształcenia słuchu i audycji muzycznych

 

godz. 12.00 – egzamin praktyczny z instrumentu i rytmiki

9 czerwca 2020 r. (wtorek)  

 

SPECJALNOŚĆ WOKALISTYKA

 

godz. 11.00 – egzamin z kształcenia słuchu i audycji muzycznych

 

godz. 12.00 – egzamin praktyczny ze śpiewu

 

Opublikowano: 18-02-2020 12:53
Autor: Lucyna Piątkowska
Kontakt: 89 527 26 91 e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl