Świetlica

Wychowawcy świetlicy szkolnej:

  • Wiśniewska Katarzyna

Regulamin świetlicy

PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W OLSZTYNIE

1. Świetlica prowadzona jest dla uczniów klas I-II Szkoły Podstawowej nr 15, oddelegowanych do Państwowej Szkoły Muzycznej na czas dwóch lat nauki.

2. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki, stworzenie warunków do odpoczynku, relaksu, zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, sukcesów i kontaktów społecznych.

3. Zadaniem świetlicy jest podejmowanie działań wpływających na lepsze rozumienie przez dzieci siebie, ludzi i świata.

4. Organizacja pracy świetlicy:

zajęcia prowadzone są w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne,
świetlica pracuje od godziny, w której dzieci kończą zajęcia ogólnokształcące do godziny 16.00,
po godzinie 16.00 opiekę nad dziećmi przejmują rodzice.

5. Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonują nauczyciele tam pracujący, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub opiekunów dziecka.

6. Dzieciom nie wolno wychodzić poza teren PSM bez pisemnej zgody rodziców.

7. Dzieci wychodzące poza teren świetlicy (bufet, stołówka, lekcje instrumentu itp.) zgłaszają wyjście wychowawczyni świetlicy.

8. Dzieci ze świetlicy mogą przebywać wyłącznie na drugim piętrze PSM (klasa nr 48, korytarz).

9. W sali świetlicy obowiązuje zakaz grania na pianinie.

10. W budynku szkoły należy zachowywać się cicho i nie biegać.   

Opublikowano: 30-09-2015 11:38
Autor: Lucyna Piątkowska
Kontakt: 89 527 26 91 e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl