Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
im. Fryderyka Chopina w Olsztynie

 

Dyrektor Naczelny: TERESA TARADEJNA

e-mail:  dyrektor@szkola-muz.olsztyn.pl

 

Wicedyrektor ds. Szkoły Muzycznej I stopnia: JOLANTA SOŁOWIEJ

e-mail:   wicedyrektor1@szkola-muz.olsztyn.pl

 

Wicedyrektor ds. Szkoły Muzycznej II stopnia: JULITTA PAŁYS

e-mail:   wicedyrektor2@szkola-muz.olsztyn.pl

 

DYŻURY DYREKCJI - DO POBRANIA

Opublikowano: 09-04-2019 13:55
Autor: Lucyna Piątkowska
Kontakt: 89 527 26 91 e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl