PRZYDZIAŁ INSTRUMENTÓW DLA UCZNIÓW 

PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ 

W CYKLU SZEŚCIOLETNIM i CYKLU CZTEROLETNIM

LISTA CYKL SZEŚCIOLETNI

LISTA CYKL CZTEROLETNI

 

WYNIKI REKRUTACJI

DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ

I STOPNIA:

CYKL SZEŚCIOLETNI i CYKL CZTEROLETNI

NA WYŻSZY POZIOM EDUKACJI

Opublikowano: 02-07-2020 10:36
Autor: Lucyna Piątkowska
Kontakt: 89 527 26 91 e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl