TERMINY SKŁADANIA  WNIOSKÓW – KANDYDATÓW DO SZKOŁY

 

DO PSM I ST.:

01 – 30 marca 2017 r.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

o treści przedstawionej w zakładce WNIOSKI i w Regulaminie rekrutacji

 

DO PSM II ST.:

na specjalność wokalistyka

01 kwietnia - 23 maja 2017 r.

na specjalność instrumentalistyka i rytmika

01 kwietnia - 09 czerwca 2017 r.

Informacja o wymaganych dokumentach znajduje się

w REGULAMINIE REKRUTACJI (SM II ST.), punkt 3) C

i w zakładce WNIOSKI

Opublikowano: 20-02-2017 16:31
Autor: Lucyna Piątkowska
Kontakt: 89 527 26 91 e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl