Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

Natalia Matys - przewodnicząca Rady

Ewa Uzar - wiceprzewodnicząca Rady

Anna Klifeld - wiceprzewodnicząca Rady

Grzegorz Stankiewicz - sekretarz

członkowie:

Jacek Barczewski

Adam Cieślak

Barbara Danielewicz

Tomasz Dołgań

Małgorzata Dumkiewicz

Renata Góralczyk-Osowicka

Piotr Jakowicki

Magdalena Osowicka-Kondratowicz

Tomasz Przyłucki

Joanna Smolska

Anna Stankiewicz

Maciej Sternicki

Janusz Wójcik

Karol Wójcik

ZEBRANIA RADY RODZICÓW ODBYWAJĄ SIĘ

W PIERWSZY PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIĄCA

O GODZ. 19.00

Opublikowano: 22-10-2018 15:51
Autor: Lucyna Piątkowska
Kontakt: 89 527 26 91 e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl