Osoby i instytucje, które chciałyby wspomóc  Radę Rodziców

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie prosimy o DAROWIZNY.

Darowiznę można przekazać na podane niżej konto:

Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie

10-503 Olsztyn, ul. Kościuszki 39

PKO Bank Polski S. A. Oddział w Olsztynie

73 1440 1228 0000 0000 0189 0198

Opublikowano: 19-02-2018 11:46
Autor: Lucyna Piątkowska
Kontakt: 89 527 26 91 e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl