DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE

 

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA

FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

PROSIMY O SYSTEMATYCZNĄ PRACĘ

I KONTAKT Z NAUCZYCIELAMI

INSTRUMENTU W SPOSÓB

WSPÓLNIE WYPRACOWANY

I DOSTOSOWANY

DO MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH,

MINIMUM DWA RAZY W TYGODNIU

ZGODNIE Z PLANEM LEKCJI.  

 

NAUCZYCIELE SEKCJI TEORII  

PRZYGOTOWALI ZAKRES MATERIAŁU

DO  KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.

PROSIMY O JEGO REALIZACJĘ.

 

ZAKRES MATERIAŁU ZNAJDUJE SIĘ

W ZAKŁADKACH:

 

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

  1. SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
  2. SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA
  3. KONTAKT Z DYREKCJĄ I KIEROWNIKAMI SEKCJI

 

INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA

NA ODLEGŁOŚĆ UDZIELAJĄ DROGĄ

E-MAILOWĄ:

DYREKTORZY I KIEROWNICY SEKCJI.

 

ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ NAUKI

Opublikowano: 30-04-2020 11:16
Autor: Lucyna Piątkowska
Kontakt: 89 527 26 91 e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl