Fundacja dla dzieci i młodzieży Kółko Graniaste,

prowadzona przez Annę Bierzyńską, współpracuje

z Państwową Szkołą Muzyczną w Olsztynie od 2010 roku.

Główną formą współpracy jest pomoc uczniom mieszkającym

w internacie, których rodzice osiągają  niskie dochody;

są to stypendia przeznaczone na pokrycie kosztów

całodziennego wyżywienia, kosztów polepszenia warunków

w internacie, kosztów dojazdu do domu

bądź kosztów kursu języka angielskiego w British School.

W roku szkolnym 2013/2014 objęto pomocą 10 uczniów.

 

Bardzo serdecznie dziękujemy Fundacji za okazaną pomoc.

Opublikowano: 25-09-2013 17:31
Autor: Lucyna Piątkowska
Kontakt: 89 527 26 91 e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl