REKRUTACJA - SM II ST. ZMIANY WYMAGAŃ 2020-04-30

Decyzja nr 12 / 2020

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej  

I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w regulaminie Rekrutacji

do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty            w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zmienione zostają wymagania egzaminacyjne w Regulaminie Rekrutacji do szkoły muzycznej II stopnia                   - załącznik nr 1.

ZAŁĄCZNIK ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE REKRUTACJA

– REKRUTACJA DO SM II STOPNIA


Opublikowano: 07-05-2020 11:12
Autor: Lucyna Piątkowska
Kontakt: 89 527 26 91 e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl