REKRUTACJA DO PSM I ST. 2020-03-03

TRWA NABÓR WNIOSKÓW DO PSM I ST.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PSM I st. :

02 – 20 marca 2020 r. (do godz. 15.00)

Wymagane dokumenty:

  • WNIOSEKo przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej (www.szkola-muz.olsztyn.pl),  

 

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego),  

 

  • w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat – opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego.

Opublikowano: 03-03-2020 11:31
Autor: Lucyna Piątkowska
Kontakt: 89 527 26 91 e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl