OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ 2020-09-09

DRODZY RODZICE

DRODZY UCZNIOWIE

 

Uczeń nie uczestniczy w lekcjach stacjonarnych na terenie  szkoły muzycznej jeśli:

- przebywa na kwarantannie,

- jest chory.

Prosimy o niezwłoczne informowanie szkoły o przebywaniu ucznia na kwarantannie.

Uczeń zdrowy, przebywający na kwarantannie odbywa lekcje indywidualne online, zgodnie z planem lekcji.  

Nauczyciele zajęć grupowych przekazują uczniowi niezbędne materiały do pracy własnej.

Uczeń zdrowy (nie przebywający na kwarantannie) uczestniczy  w zajęciach stacjonarnych w szkole muzycznej, nawet jeśli w szkole ogólnokształcącej realizuje nauczanie na odległość.

Prosimy o przestrzeganie na terenie szkoły wszystkich zasad bezpieczeństwa wskazanych w Zarządzeniu nr 4/2020 dyrektora szkoły (strona internetowa szkoły www.szkola-muz.olsztyn.pl , zakładka Zarządzenia ).

 

Wszystkim życzymy zdrowia.

Teresa Taradejna

Dyrektor PSM I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie


Opublikowano: 09-09-2020 12:42
Autor: Lucyna Piątkowska
Kontakt: 89 527 26 91 e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl