NOWE WYTYCZNE DOT. INTERNATU 2020-05-19

W okresie od 25 maja do 07 czerwca w Internacie PSM mogą mieszkać uczniowie:

- klas VIII szkoły podstawowej korzystający z konsultacji zorganizowanych

przez szkołę podstawową,

- tegoroczni maturzyści korzystający z konsultacji zorganizowanych

przez licea,

- dyplomanci Państwowej Szkoły Muzycznej,

- dyplomanci Liceum Plastycznego,

- uczniowie, którzy chcą przygotować się do egzaminów związanych

z kontynuacją nauki w szkole muzycznej II stopnia.

We wszystkich sprawach związanych z zakwaterowaniem

wyżej wymienionych uczniów, należy wcześniej skontaktować się

z kierownikiem Internatu PSM mailowo lub telefonicznie.

Adres mailowy:

kier.int@szkola-muz.olsztyn.pl 

telefon  600 434 092

 


Opublikowano: 20-05-2020 12:55
Autor: Lucyna Piątkowska
Kontakt: 89 527 26 91 e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl