NOWE INFORMACJE DOT. NAUKI W OKRESIE PANDEMII 2020-05-20

Drodzy Uczniowie

Drodzy Rodzice

Informujemy że do dnia 7 czerwca 2020 r. szkoła nadal prowadzi nauczanie

na odległość.

 

W terminie od 25 maja do 7 czerwca udostępnione będą sale dydaktyczne,

instrumentarium oraz konieczny sprzęt techniczny uczniom przygotowującym się

do egzaminu dyplomowego oraz uczniom przygotowującym się

do egzaminów związanych z kontynuacją nauki w szkole muzycznej II stopnia

oraz na uczelni artystycznej.

Prosimy o przestrzeganie wprowadzonych procedur zapewniających

bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie szkoły.

Od 25 maja dopuszcza się możliwości prowadzenia bezpośrednich

zajęć dydaktycznych na terenie szkoły z uczniami najwyższej

klasy szkoły muzycznej II stopnia (tegoroczni dyplomaci)            

z przedmiotów objętych praktycznym egzaminem dyplomowym.

Zajęcia takie należy uzgodnić z nauczycielem.

Egzaminy dyplomowe będą odbywały się w terminach

22 czerwca - 9 lipca 2020 r.

Od dnia 25 maja prosimy o dokonywanie zwrotu nut do biblioteki

i instrumentów do składnicy instrumentów muzycznych.

Godziny otwarcia  biblioteki szkolnej:

poniedziałek            13.00 – 18.00

wtorek                     13.00 – 18.00

środa                       13.00 – 18.00

czwartek                  13.00 – 18.00

piątek                       10.00 – 15.00

Godziny otwarcia składnicy instrumentów muzycznych:

wtorek                     15.00 – 17.00

czwartek                  15.00 – 17.00

 

Wszystkim życzymy zdrowia i wytrwałości

Dyrektor PSM I i II st. w Olsztynie

Teresa Taradejna


Opublikowano: 22-05-2020 10:37
Autor: Lucyna Piątkowska
Kontakt: 89 527 26 91 e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl