KOMUNIKAT 2020-03-11

Szanowni Państwo

Przekazuję Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej.

Informuję, że od dnia 12 marca do 25 marca 2020 

szkoła będzie zamknięta.

Internat i stołówka internacka będą zamknięte

w dniach 13-25 marca 2020 r.

                                                      

Teresa Taradejna

KOMUNIKAT

Centrum Edukacji Artystycznej

w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych w szkołach

i placówkach artystycznych

W związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie

rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na ternie kraju,

Centrum Edukacji Artystycznej informuje,

że zajęcia dydaktyczne,

wychowawcze i opiekuńcze w szkołach

i placówkach artystycznych

zostają w dniach od 12 do 25 marca 2020 r.

zawieszone.

Dopuszcza się zorganizowanie zajęć opiekuńczych

w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia

w dniach 12 i 13 marca br.

W okresie zawieszenia zajęć nauczyciele pozostają

w gotowości do pracy.

Dodatkowe wytyczne znajdują się

w komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej       

w powyższym zakresie.

                                                Centrum Edukacji Artystycznej

Pozostałe informacje dostepne na stronie:

www.cea-art.pl

 


Opublikowano: 31-03-2020 12:17
Autor: Lucyna Piątkowska
Kontakt: 89 527 26 91 e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl