SZKOŁA I INTERNAT ZAMKNIETE DO 14 KWIETNIA 2020-03-23

SZANOWNI PAŃSTWO

TERMIN ZAMKNIĘCIA SZKOŁY I INTERNATU

ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO DNIA

14 KWIETNIA 2020 R.

czytaj całość


KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ 2020-03-23

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE

 

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA

FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

PROSIMY O SYSTEMATYCZNĄ PRACĘ

I KONTAKT Z NAUCZYCIELAMI

INSTRUMENTU W SPOSÓB

WSPÓLNIE WYPRACOWANY

I DOSTOSOWANY

DO MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH,

MINIMUM DWA RAZY W TYGODNIU

ZGODNIE Z PLANEM LEKCJI.  

 

NAUCZYCIELE SEKCJI TEORII  

PRZYGOTOWALI ZAKRES MATERIAŁU

DO  KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.

PROSIMY O JEGO REALIZACJĘ.

 

ZAKRES MATERIAŁU ZNAJDUJE SIĘ

W ZAKŁADKACH:

 

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

  1. SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
  2. SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA
  3. KONTAKT Z DYREKCJĄ I KIEROWNIKAMI SEKCJI

 

INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA

NA ODLEGŁOŚĆ UDZIELAJĄ DROGĄ

E-MAILOWĄ:

DYREKTORZY I KIEROWNICY SEKCJI.

 

Komunikaty Centrum Edukacji Artystycznej

w Warszawie  dostępne na stronie:      

cea-art.pl

 

ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ NAUKI

czytaj całość


ZAMKNIĘCIE INTERNATU 2020-03-11

INTERNAT  PSM  W OLSZTYNIE 

ZAMYKAMY  W CZWARTEK  (12 MARCA)

O GODZ. 2000

OTWIERAMY W ŚRODĘ (25 MARCA) 

O GODZ. 1500

JEŻELI DECYZJA O ZAMKNIĘCIU SZKÓŁ BĘDZIE PRZEDŁUŻONA, TO INTERNAT ZOSTANIE OTWARTY NA DZIEŃ PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ SZKOLNYCH.

OGŁOSZENIE

czytaj całość


KOMUNIKAT 2020-03-11

Szanowni Państwo

Przekazuję Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej.

Informuję, że od dnia 12 marca do 25 marca 2020 

szkoła będzie zamknięta.

Internat i stołówka internacka będą zamknięte

w dniach 13-25 marca 2020 r.

                                                      

Teresa Taradejna

KOMUNIKAT

Centrum Edukacji Artystycznej

w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych w szkołach

i placówkach artystycznych

W związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie

rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na ternie kraju,

Centrum Edukacji Artystycznej informuje,

że zajęcia dydaktyczne,

wychowawcze i opiekuńcze w szkołach

i placówkach artystycznych

zostają w dniach od 12 do 25 marca 2020 r.

zawieszone.

Dopuszcza się zorganizowanie zajęć opiekuńczych

w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia

w dniach 12 i 13 marca br.

W okresie zawieszenia zajęć nauczyciele pozostają

w gotowości do pracy.

Dodatkowe wytyczne znajdują się

w komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej       

w powyższym zakresie.

                                                Centrum Edukacji Artystycznej

Pozostałe informacje dostepne na stronie:

www.cea-art.pl

 

czytaj całość


12-25.03.2020 SZKOŁA ZAMKNIĘTA 2020-03-11

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

W DNIACH 12 - 25 MARCA 2020 R. SZKOŁA JEST ZAMKNIĘTA. 

* * * *

REKRUTACJA DO PSM I STOPNIA

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

DO PSM I STOPNIA

ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY

DO DNIA 16 KWIETNIA 2020 (CZWARTEK).

O NOWYCH TERMINACH PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI

POINFORMUJEMY  PO 25 MARCA 2020R.

czytaj całość


JUBILEUSZ 75 LECIA PSM 2020-03-09

PLAKAT

75 LAT

Szanowni Państwo

1 września 2020 r.  rozpoczynamy

ROK  JUBILEUSZOWY

75 – lecie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie.

 

Zapraszamy do wspólnego świętowania.

Prosimy o zarezerwowanie czasu w następujących terminach:   

 

17 października (sobota) 2020 r.

KONCERT ABSOLWENTÓW

oraz SPOTKANIE absolwentów i pracowników Szkoły

w restauracji Przystańw Olsztynie

 

Wszystkich Absolwentów, którzy chcieliby raz jeszcze wystąpićna naszej szkolnej scenie prosimy o zgłoszenia do  31maja (niedziela) 2020 r..

Czekamy na Państwa pomysły i propozycje.

Pytania i oferty repertuarowe prosimy kierowaćdo koordynatorki koncertu,

pani Ewy Parkasiewicz:

parkasiewicz.ewa@szkola-muz.olsztyn.pl

* * *

Zgłoszenia na spotkanie w restauracji „Przystań” prosimy kierować

do dnia 10 września (czwartek) 2020 r.,

na adres: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl

Koszt i numer konta zostanie podany w terminie późniejszym.

* * *

 

19 listopada (czwartek) 2020 r. 

KONCERT GALOWY

połączony z częściąoficjalną

 

* * *

24 marca (środa) 2021 r.

JUBILEUSZOWY KONCERT WIRTUOZÓW

– uczniów naszej Szkoły

czytaj całość


REKRUTACJA DO PSM I ST. 2020-03-03

TRWA NABÓR WNIOSKÓW DO PSM I ST.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PSM I st. :

02 – 20 marca 2020 r. (do godz. 15.00)

Wymagane dokumenty:

  • WNIOSEKo przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej (www.szkola-muz.olsztyn.pl),  

 

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego),  

 

  • w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat – opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego.

czytaj całość


INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO 2020-02-13

INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO

ETAP II - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU INTERNATU

ORAZ POPRAWA INFRASTRUKTURY

PSM W OLSZTYNIE

FOTO 1. TABLICA

FOTO 2 . TABLICA NA BUDYNKU

 

W ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków

finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury w zadaniu: „ Etap II – Ochrona przeciwpożarowa

budynku Internatu oraz poprawa infrastruktury PSM w Olsztynie” w Szkole

i Internacie PSM I i II st. w Olsztynie wykonano: wymianę

stolarki drzwiowej na przeciwpożarową w bud. Internatu

zgodnie z projektem ochrony p.poż.

Remont w budynku szkoły polegający na: wymianie balustrad zabezpieczających

schody i okna na klatkach schodowych, wymianie oświetlenia zewnętrznego

- lampy uliczne wzdłuż chodników przy budynku szkoły , zabezpieczenie

przed wjazdem samochodów nieuprawnionych na teren parkingu

(zamontowanie bariery łańcuchowej wraz z doprowadzeniem instalacji

elektrycznej oraz kolczatki naziemnej), remont 2 łazienek

na II piętrze w budynku szkoły (wymiana glazury, terakoty, 

białego montażu, wykonanie systemów kabinowych, położenie

gładzi szpachlowej, malowanie)

czytaj całość


KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA 2020-02-04

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA WYBRANYCH

PLACÓWEK SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO

 

LOGOTYPY - Fundusze Europejskie- Infrastruktura i środowisko - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Unia Europejska -Fundusz spójności

 

https://www.gov.pl/web/kultura/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych

 

https://cea-art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/

czytaj całość


01 LIPCA 2019 NOWY NUMER KONTA RADY RODZICÓW 2019-06-05

UWAGA !

OD 01 LIPCA 2019 R.  NASTĄPIŁA ZMIANA

NUMERU KONTA RADY RODZICÓW,

NOWY NUMER

18 1010 1397 0033 6213 9120 0000

 

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA

W OLSZTYNIE, UL. KOŚCIUSZKI 39,

10-503 OLSZTYN

W TYTULE:

DAROWIZNA NA RADĘ RODZICÓW

- IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

czytaj całość